Umění 14. - 18. století

 
Datum akce: -
Umění 14. - 18. století
Expozice představuje výběr obrazů a plastik z muzejních sbírek, prezentuje gotická a barokní díla importovaná do severozápadních Čech nebo vytvořená přímo v této oblasti. Výjimku tvoří pouze deskový oltář a modeletto oltářního obrazu italské provenience.
Soubor gotických děl spolu se stálými expozicemi v Litoměřicích, Mostě, Ústí nad Laben a Děčíně dotváří představu o vývoji gotické malby a plastiky severozápadních Čech. Vznikl v letech 1949 – 1971 díky převodům z kláštera v Oseku a začleněním plastik z muzeí v Krupce a Bílině. Pozdně gotické deskové obrazy z opatské obrazové galerie cisterciáckého kláštera v Oseku prezentované v Teplicích byly v době svého vzniku určeny klášternímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a  filiálnímu farnímu kostelu sv. Mikuláše v Libkovicích,. Teplická díla zahrnují období let 1480 – 1550 a dokládají dobové umělecké tendence vycházející jednak přímo z nizozemského a německého malířství a jednak vliv grafických listů M. Schongauera, A. Dürera a L.Cranacha st.. Námětově souvisí deskové obrazy s programem cisterciáckého řádu a prezentují obrazy do kláštera zakoupené nebo namalované přímo na jeho objednávku. Dokladem je desková malba s ojedinělou skupinou zobrazených světců skladbou zachycující sv. Bernarda, Ondřeje a Malachiáše doplněné postavou donátora a tzv „obrazem v obraze“ s Bolestným Kristem. Deskové obrazy původně tvořily celek s ústřední deskou a pohyblivými křídly. Změny využití děl a jejich následné putování mezi různými majiteli způsobily   roztržení celku a samostatnou prezentaci jednotlivých částí a tak oltářní křídlo se sv. Dorotou a Vavřincemz Růžencového oltáře Panny Marie z Oseka je prezentováno v Teplicích, střední desku a dvě křídla vlastní NG v Praze. Pozdně gotická malba severozápadních Čech byla pod přímým vlivem tvorby Lucase Cranacha st., z tvorby jeho přímých následovníků pochází malba mystického Zasnoubení sv. Kateřiny. Rozsáhlé umělecké importy do oblasti severozápadních Čech dokládá ústřední deska oltáře z kostela sv. Alžběty Durynské v Bílině zbouraného roku 1942. Desku z vyobrazením světice, dílo nizozemského mistra 16. století, nechal objednavatel roku 1606 zasadit do bohatě zdobeného renesančního rámu.            
Soubor gotické plastiky zahrnuje rozmezí let  1370 – 1570. Torzo „Madony z Krupky“ z doby kolem roku 1370; Madona z Krupky a Pieta z osecké klášterní galerie z období kolem roku 1440 představují díla ovlivněná středoevropským prostředím a krásným slohem. Ve zpracování plastik z konce 15. století a 1. poloviny století 16. je zřetelná transformace německého sochařství. Gotická díla z oblasti severozápadních Čech doplňuje oltář severoitalského Mistra z Roncaiette z 1. čtvrtiny 15. století s původní oltářní konstrukcí a čtyřmi deskovými obrazy doplněnými reliéfní plastikou Madony. Do muzejní kolekce  byl převeden z uměleckých sbírek Clary-Aldringenů. Ze souboru mistrů barokního malířství a plastiky teplického muzea představuje expozice osobnost Antona Kerna (1700-1743), malíře narozeného v nedalekém Děčíně. Obrazy představují práce z let 1730 –1737 a původně byly také součástí osecké klášterní galerie. Kern bývá označované jako první rokokový malíře v Čechách, který spojil českou tradici s italským malířstvím, zde prezentovaným „Ukřižováním Krista“ z roku 1721 malíře Francesca Trevisaniho (1656-1746). Malba sloužila jako modeletto  k oltářnínu obrazu kostela piaristického kláštera v Litomyšli zničeného požárem roku 1785. Sbírku barokní plastiky zastupují sochy světců a andělů z první poloviny 18. století původně umístěné v Oseku a poutním kostele Bolestné Panny Marie v Mariánských Radčicích.  
Interiér, ve kterém je soubor obrazů a plastik vystaven, doplňují „švýcarská kamna“ z původního zámeckého inventáře vyrobená  roku 1731 v dílně švýcarského kamnáře Daniela Meyera ze Steckbornu a instalovaná koncem 19. století                            
PhDr. B. Chleborádová
Autor článku: kardy
Umění 14. - 18. století, fotografie 1
Kraj: Ústecký kraj
Město: Teplice
Místo: Regionální muzeum v Teplicích
Měsíčník SEM&TAMProlistujte on-line!

Newsletter

Buďte informováni o novinkách z našeho portálu SEM a TAM

Vybrané zájezdy

Zanzibar, Nungwi
21. 11. - 2. 12.
35.990 Kč - 9 %
Maroko, Marrákeš
14. 12. - 21. 12.
20.555 Kč - 15 %
Maďarsko, Balaton
29. 11. - 1. 12.
3.788 Kč - 19 %
Kanárské ostrovy, Gran Canaria
28. 11. - 5. 12.
26.590 Kč - 7 %

Všechny zájezdy

Pro majitele ubytování | NÁVOD - ubytování | Statistiky návštěvnosti | Podpořte nás | Partneři | Reklama | Kontakt | Odkazy