Pravěké a raně středověké dějiny Litoměřicka

 
Datum akce: -
Pravěké a raně středověké dějiny Litoměřicka
Archeologická část stále muzejní expozice zahrnuje dvě samostatné místnosti v 1. patře budovy. Archeologické artefakty společně s doprovodným textovým a obrazovým materiálem dokumentují vývoj osídlení Litoměřicka od prvních paleolitických lovců až po raný středověk, tedy po vybudování litoměřického přemyslovského kastelánského hradu (hradiště).
 
V první místnosti je představeno osídlení pravěké, tj. od paleolitu po dobu římskou, resp. stěhování národů. Kromě typických artefaktů (keramické nádoby, kamenné nástroje apod.) lze vyzdvihnout zvláště prezentované nálezy bronzových předmětů z mladší a pozdní doby římské z Lovosic, část výbavy unikátního „knížecího“ hrobu z kultury bylanské ze Lhotky nad Labem či bronzovou naběračku, cedník a kotlovitou nádobu z hrobu odhaleného v Lovosicích aj. Mezi zcela výjimečné (i v rámci Evropy) nálezy patří dvě maskovitá kování z doby laténské z pohřebiště v poloze Remíz u Čížkovic, která byla v posledních dvou desetiletích prezentována na výstavách nejen v Evropě (Francie, Itálie, Německo), ale i v zámoří (Japonsko). Ve dvou samostatných vitrínách uprostřed místnosti jsou vystaveny jednak unikátní kostrový pohřeb „in situ“ z kultury s lineární keramikou (mladší doba kamenná – neolit) z Hoštky a jednak velmi vzácný depot (hromadný nález, poklad) bronzových nástrojů a ozdob (meče, nože, břitvy, kopí, náramky, nákrčníky), vybagrovaný z Labe u Velkých Žernosek v 1. polovině 20. století; je datován do mladší doby bronzové.
 
Expozice v druhé místnosti je věnována raně středověkému („slovanskému“) osídlení Litoměřicka. Ve vitríně stojí za pozornost nejen typická keramika, ale i velmi vzácné železné meče, jejichž původ lze spatřovat kdesi na západ od našeho území (jde tudíž o importy). Z nich lze upozornit nejen na meč s tzv. nepravým damaskem z Libkovic pod Řípem, ale především na nejunikátnější meč typu Ulfberth, snad nejlepší a asi i nejdražší zbraň 10. věku v Evropě. Byl nalezen v kostrovém hrobě v roce 1902 na litoměřickém vojenském cvičišti poblíž vinice zemědělské školy (dnes areál výstaviště Zahrada Čech). Vyrobila jej věhlasná porýnský dílna a její cena byla na tu dobu astronomická (zhruba jako celá vesnice). Dále tu nutno upozornit na typické „slovanské“ ozdoby jako pozlacený gombík či postříbřené a bronzové esovité záušnice apod., pocházející vesměs z Litoměřic a jejího okolí. Mezi velmi vzácné patří i stříbrné šperky odhalené údajně v hrobě v Eliášově ul. v Litoměřicích, které k nám byly importovány z jihovýchodu (nejspíše z oblasti Byzance). Někteří badatelé myslí, že náleželi bohatšímu židovskému kupci, což je však nejisté. (Popis dalších exponátů v místnosti viz kapitolu „Historie Litoměřic od raného středověku do roku 1700“.) 
 
GPS:50,533871 14,132979
 
Autor článku: kardy
Pravěké a raně středověké dějiny Litoměřicka, fotografie 1
Kraj: Ústecký kraj
Město: 412 01 Litoměřice
Místo: Oblastní muzeum v Litoměřicích Mírové náměstí 171/40
Měsíčník SEM&TAMProlistujte on-line!

Newsletter

Buďte informováni o novinkách z našeho portálu SEM a TAM

Vybrané zájezdy

Bulharsko, Nesebar
17. 9. - 24. 9.
12.490 Kč - 55 %
Španělsko, Mallorca
10. 10. - 17. 10.
13.395 Kč - 17 %
Kypr, Agia Napa
23. 9. - 7. 10.
30.772 Kč - 7 %
Maďarsko, Západní Zadunají
24. 9. - 27. 9.
5.740 Kč - 9 %

Všechny zájezdy

Pro majitele ubytování | NÁVOD - ubytování | Statistiky návštěvnosti | Podpořte nás | Partneři | Reklama | Kontakt | Odkazy