Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

I. Úvod

Společnost SEM A TAM s.r.o. se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 48, PSČ 580 01, IČ: 28787226, nejsme plátci DPH - osoba identifikovaná k dani DIČ: CZ28787226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce číslo 27367 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem internetového serveru Sematam.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.sematam.cz (dále jen "Server").

II. Popis služby

Server Sematam.cz umožní na internetových stránkách publikovat podrobnosti o nabídkách ubytování, konferenčních službách, stravovacích službách a dalších informací o ubytovacích zařízeních, která jsou součástí Serveru.

Sematam.cz nabízí uživatelům možnost hledání mezi nabídkami ubytovacích zařízení, které jsou na Serveru registrovány. Uživatelé mohou vyhledávat ubytovací zařízení dle kraje, okresu, města, typu ubytování (apartmán, hotel, atd.), apod. Hledání probíhá na základě shody kritérií zvolených uživatelem a nabídkou ubytovacího zařízení.

III. Registrace ubytovacího zařízení na server Sematam.cz

1. Na Server Sematam.cz na internetové adrese (URL) http://www.sematam.cz může provozovatel ubytovacích zařízení (dále jen „Objednatel“) zaregistrovat každé ubytovací zařízení, splňující následující požadavky:

- ubytovací zařízení skutečně existuje, jeho Objednatel je oprávněn poskytovat ubytovací služby v souladu s právním řádem ČR

- v případě, že Objednatel ubytovacích zařízení provozuje pod jedním IČ více ubytovacích zařízení, může další ubytovací zařízení na Server registrovat, až po oznámení na emailové adrese info@sematam.cz, poté bude podrobně informován o dalším postupu

2. Pro registraci ubytovacího zařízení postupuje oprávněný Objednatel ubytovacího zařízení v rámci serveru Sematam.cz následovně:

- vyplní online registrační formulář

- zaškrtnutím políčka "Akceptuji uvedenou cenovou nabídku a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami. Na základě toho závazně objednávám tuto prezentaci a provádím registraci." Objednatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat

- odesláním registračního formuláře je objednávka závazně potvrzena. Po odeslání registračního formuláře bude automaticky ke dni registrace zprovozněna prezentace a zákazník může doplnit informace pro své ubytovací zařízení a vložit fotografie a jiné propagační materiály. Ode dne potvrzení registrace zákazníkem běží dohodnutá doba poskytování služby. Poskytovatel zašle elektronicky objednavateli fakturu se splatností 14 dnů.

IV. Cenové a platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli za umístění reklamy na serveru úplatu dle ceníku, kdy bude umístěna reklama na serveru Poskytovatele. Úplata za umístění reklamy je splatná jednorázově.

Ceník je platný od 30.11.2016.

2. Splatnost daňového dokladu - faktury je 14 dní po jejím vystavení.

3. Poskytovatel má právo kdykoli ceny změnit, nové ceny jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na Sematam.cz, týkají se však pouze nově uzavíraných registrací či prodlužování již stávajících registrací po době jejich uplynutí.

4. Objednatel se nezavazuje po uplynutí doby placené prezentace k dalšímu pokračování.

5. Ubytovací zařízení na Slovensku - neplátce DPH
Pokud je naše služba poskytnuta pro ekonomickou činnost do jiné země v rámci EU pro neplátce DPH, je nutnou podmínkou odběratele registrace k DPH v jeho zemi. Vedle IČA je nutné vyplnit daňové identifikační číslo DIČ, VAT. Odebrání naší služby pro ekonomické účely vzniká pro odběratele povinnost registrace k DPH v dané zemi odběratele.

V. Ostatní ujednání

1. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet nebo omezit poskytování služeb takovému uživateli, který by zejména:

a) používal služby poskytované portálem v rozporu s právními předpisy ČR nebo v rozporu s dobrými mravy
b) zneužíval, blokoval nebo změnil poskytované služby
c) narušoval nebo se pokusil narušit chod tohoto serveru  

2. Objednatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti s omezením poskytování služeb nebo se zrušením uživatelského účtu.

3. Za správnost a pravdivost informací použitých k realizaci reklamy odpovídá Objednatel. Objednatel je povinen dodržovat autorská práva, tzn. že v rámci reklamy poskytovatele nesmí používat jakékoliv články, fotografie, atp., jejichž není autorem, nebo k nimž by neměl patřičný souhlas autora nebo jiné oprávněné osoby vykonávající majetková práva. Veškerou odpovědnost za porušení autorských práv nese výhradně Objednatel.

4. Objednatel dává Poskytovateli serveru ve smyslu § 7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků a to na dobu až do odvolání souhlasu.

5. Objednatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů Poskytovatele serveru a jeho partnerů.

6. V případě, že by v rámci konkrétní služby poskytl Objednatel Poskytovateli serveru osobní údaje, dává tímto v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas poskytovateli s jejich elektronickým zpracováním pro potřeby poskytování dané služby a ostatních služeb Poskytovatele. Objednatel je oprávněn písemně odmítnout zpracování údajů za účelem nabízení obchodu a služeb.

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto podmínky změnit, a to i bez předchozího upozornění.

8. Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na serveru Sematam.cz.

VI. Záruka

1. Naše služby jsou založeny na informacích poskytnutých ubytovacími zařízeními, proto i tato nesou veškerou odpovědnost za jejich správnost. Ubytovací zařízení mohou kdykoliv měnit informace o cenách, dostupnosti, aj. Server Sematam.cz tedy neručí za obsahovou správnost jednotlivých údajů, za jejich aktuálnost či absenci. Poskytnuté informace je tedy vhodné ověřit.

Měsíčník SEM&TAMProlistujte on-line!

Newsletter

Buďte informováni o novinkách z našeho portálu SEM a TAM

Vybrané zájezdy

Zanzibar, Uroa
16. 10. - 25. 10.
36.860 Kč - 17 %
Kypr, Protaras
17. 10. - 24. 10.
35.356 Kč - 7 %
Španělsko, Mallorca
22. 10. - 1. 11.
38.781 Kč - 7 %
Francie, Normandie
6. 11. - 13. 11.
5.305 Kč - 12 %

Všechny zájezdy

Pro majitele ubytování | NÁVOD - ubytování | Statistiky návštěvnosti | Podpořte nás | Partneři | Reklama | Kontakt | Odkazy