HRADY A ZÁMKY

Trvání od 08.01.2013 do 28.02.2013
Orlík
Orlík
Soňa Mašková
Hlasů: 12
Hrad Hněvín
Hrad Hněvín
Renáta Nápravníková
Hlasů: 1
TROSKY
TROSKY
Petr Tomíček
Hlasů: 3
Hospital Kuks
Hospital Kuks
Václav Stašek
Hlasů: 5
Budyně nad Ohří
Budyně nad Ohří
Knize14
Hlasů: 4
zámek Sychrov
zámek Sychrov
Jakub Pluhař
Hlasů: 1
Mikulov
Mikulov
Dita Kacerovská
Hlasů: 26
Nové Hrady
Nové Hrady
Nelly Freisseggerová
Hlasů: 5
Pardubický zámek
Pardubický zámek
Gabriela Mlynářová
Hlasů: 1
Valdštejn
Valdštejn
Nalim2323
Hlasů: 1
Trojský zámek
Trojský zámek
Jaroslav M.
Hlasů: 1
Zámek Vlašim
Zámek Vlašim
Petra Velíková
Hlasů: 0
hrad Helfštýn
hrad Helfštýn
Božena Hlavinková
Hlasů: 4
Château de Chambord
Château de Chambord
Martina K.
Hlasů: 7
hrad Střekov
hrad Střekov
Ferdinand Vobecký
Hlasů: 9
Hluboká nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou
Kristýna
Hlasů: 4
Trosky - zima
Trosky - zima
JIrka
Hlasů: 0
Procházka
Procházka
Květoslava Motlová
Hlasů: 0
Křivoklát
Křivoklát
Alena Kanková
Hlasů: 2
Červená Lhota
Červená Lhota
Charlos
Hlasů: 1
Kočičí hrádek
Kočičí hrádek
Daniel M.
Hlasů: 0
Zámek Kratochvíle
Zámek Kratochvíle
Peckertová Soňa
Hlasů: 12
Skalní hrad Sloup
Skalní hrad Sloup
Květa Novotná
Hlasů: 1
obr a hrad
obr a hrad
PAVEL ŠKEŘÍK
Hlasů: 0
Hrad Kámen - kamenná část
Hrad Kámen - kamenná část
Markéta Sedláková
Hlasů: 0
Oravský hrad
Oravský hrad
Karla Kozelková
Hlasů: 6
Hluboká nad Vltavou
Hluboká nad Vltavou
Hloušková
Hlasů: 2
Orlík
Orlík
Marcela Padalíková
Hlasů: 19
Nové Hrady
Nové Hrady
Jan Mikulec
Hlasů: 16
Soví hrad - Sovinec
Soví hrad - Sovinec
Pavel Čunderle st.
Hlasů: 1
Lysice
Lysice
Nataša Zezulová
Hlasů: 13
Bojnice
Bojnice
Radka Začinská
Hlasů: 0
Zámek Jindřichův Hradec
Zámek Jindřichův Hradec
Zuzana Brodinová
Hlasů: 81
Helfštýn
Helfštýn
Michaela Pražmová
Hlasů: 1
Sovinec
Sovinec
Vendula Motlíčková
Hlasů: 5
Podvečer na Kuksu
Podvečer na Kuksu
Marie Bukovská
Hlasů: 0
Kokořín
Kokořín
Aleš Hřava
Hlasů: 1
barokní areál Svatá Hora
barokní areál Svatá Hora
Martina Kalíšková
Hlasů: 0
Nitriansky hrad
Nitriansky hrad
Bystrík Štefák
Hlasů: 4
hrad Švihov
hrad Švihov
Jaroslav Sedlák
Hlasů: 2
hrad Kašperk
hrad Kašperk
Marie Štieberová
Hlasů: 2
Hrad Helfenburg
Hrad Helfenburg
Landová Hana
Hlasů: 10
Zámeček Varnsdorf
Zámeček Varnsdorf
Kateřina Macháčková
Hlasů: 1
Hrad Kost
Hrad Kost
Martina Mošnová
Hlasů: 1
Litomyšl
Litomyšl
Milada Sědová
Hlasů: 13
Hrad a město Loket
Hrad a město Loket
Vyskočil Zdeněk
Hlasů: 13
Loket
Loket
emil
Hlasů: 3
Bouzov
Bouzov
Marta Duchoslavová
Hlasů: 4
Karlštejn
Karlštejn
Zdeňka Jonášová
Hlasů: 0
Kunětická hora
Kunětická hora
Eva
Hlasů: 2
Hrad Šternberk
Hrad Šternberk
Martin Heš
Hlasů: 13
Bojnice
Bojnice
Iva Vaníčková
Hlasů: 8
Český Šternberk
Český Šternberk
Jitka Peterková
Hlasů: 4
Zámek Lednice
Zámek Lednice
Martina Andrlová
Hlasů: 14
Hrad Okoř
Hrad Okoř
Jiří Vestfál
Hlasů: 22

Přidat foto do soutěže

Tato soutěž neprobíhá.

Pravidla soutěže

Zadání

Zapojte se do fotosoutěže na téma - HRADY A ZÁMKY a vyhrajte fotoobrazy vyrobené na zakázku. Hlasování je rozděleno do dvou kategorií (viz.pravidla).

Pravidla

Soutěž o nejhezčí snímek na téma „HRADY A ZÁMKY“

Trvání soutěže: soutěž probíhá od 8.1.2013 do 28.2.2013
Soutěž probíhá na webových stránkách www.sematam.cz

Jednoduchý postup, jak se zúčastnit soutěže:

1. Vložte soutěžní fotografii nebo ilustraci - minimální rozlišení 0.5 Mpx (přibližně odpovídá rozlišení 800 × 600)
vyplňte jednoduchý registrační formulář (název fotografie, popis, autor, email, telefonní číslo).
Účastník soutěže je oprávněn v rámci dané soutěže vložit pouze jednu soutěžní fotografii. Může se však účastnit více soutěžních kol. Fotografie před nahráním prochází schvalovacím procesem. Podrobné informace v bodě II - Princip soutěže.

2. Hlasovat může uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat pouze jednou.
Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků podle počtu získaných hlasů na webu www.sematam.cz a dále na základě hlasování odborné poroty.
Podrobné informace v bodě II - Princip soutěže.

Všeobecná pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

1. Fotografická soutěž (dále jen „soutěž“) bude probíhat na stránkách www.sematam.cz. Pravidla soutěže sestávají z těchto Všeobecných pravidel soutěže a jejího zadání.

2. Organizátorem soutěže je společnost SEM A TAM s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 48, PSČ: 580 01, IČ: 28787226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27367 (dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a různých státních příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora.

4. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.

5. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o připuštění dané fotografie do soutěže, či o jejím stažení ze soutěže, a to podle vlastního uvážení.

6. Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zejména fotografie, které:
a) budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky,
b) nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech
c) budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy

7. Organizátor neodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastníci berou na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace, včetně omezené možnosti ověření doručení zprávy.

8. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.

II. Princip soutěže

1. Soutěž

Účastníkem soutěže se stává uživatel, který zašle soutěžní fotografii a vyplní registrační formulář na webu www.sematam.cz. Fotografie je možné vložit po celou dobu soutěžního kola. Soutěžící zároveň musí akceptovat pravidla soutěže. Soutěž začíná a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Zadání soutěže bude zveřejněno na stránkách www.sematam.cz a v časopise vydávaném organizátorem. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností podle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

2. Soutěžní fotografie

Účastník soutěže je oprávněn v rámci dané soutěže vložit pouze jednu soutěžní fotografii. Fotografii může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie nebo ilustrace, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál (min. 3 Mpix).
Fotografie nahrávejte o minimální rozlišení 0.5 Mpx (přibližně odpovídá rozlišení 800 × 600)
Maximální rozlišení 5 Mpx (přibližně odpovídá rozlišení 2560 × 1920)
Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci této soutěže a stránek www.sematam.cz na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
Názvy fotografií nesmí obsahovat jiné znaky než písmena a čísla, následkem může být špatné zobrazení fotografie nebo její nezobrazení.
Fotografie před nahráním prochází schvalovacím procesem.

3. Hlasování

Hlasovat může uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat pouze jednou a to pomocí své e-mailové adresy, na kterou bude odeslán aktivační kód. Po kliknutí na tento kód bude připsán 1 hlas.
Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků podle největšího počtu získaných hlasů na webu www.sematam.cz a dále na základě hlasování odborné poroty. Pokud dojde na konci hlasování ke shodě počtu hlasů, bude rozhodující čas vložení fotografie do soutěže - dříve přihlášená fotografie do soutěže bude při shodě hlasů vybrána. Po skončení soutěžního kola se vítězové objeví na www.sematam.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže hodnocené (bodované) snímky jiným způsobem, než prostým úsudkem uživatele na základě svého osobního vnímání kvality nebo estetického vjemu, a to zejména v případě podezření z využití automatických technologií pro hlasování (roboti, software pro automatické hlasování, aj.) nebo při hromadném posílání hlasů z jedné IP adresy.

III. Ceny

1. Ceny výhercům soutěže věnuje sponzor soutěže, zajištěný ze strany organizátora, případně subjekt uvedený v zadání soutěže. Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, zda byly dodrženy podmínky soutěže ze strany výherce a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce ze soutěže vyřadit a cenu předat soutěžícímu, který se umístil na nejbližším místě za výhercem.

2. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího a uvedeného telefonního čísla. Tento email musí být platným emailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.

3. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

4. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži respektive hlasováním každý účastník respektive hlasující souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a podobizny výherců v souladu s ust. § 12 občanského zákoníku na internetových portálech provozovaných či držených organizátorem soutěže a v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.

2. Každá osoba uvedená v předchozím odstavci, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s těmito tituly. Přihlášením se do soutěže soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností SEM A TAM s.r.o., jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let souhlasu ode dne zahájení soutěže. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na adresu sídla organizátora odvolán.

V. Licence

1. Soutěžící zasláním příspěvku a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že

a) je autorem příspěvku, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva k příspěvku bez jakéhokoli omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Soutěžící dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou v příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je podle tohoto příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku.

b) uděluje organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek, jeho název nebo označení autora, práva spojit příspěvek s jiným dílem nebo jej zařadit jej do díla souborného a prezentovat jej na veřejnosti či publikovat na webových stránkách. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Organizátor není povinen licenci využít. Soutěžící dává organizátorovi oprávnění poskytnout licenci v celém rozsahu dále třetím osobám.

c) zveřejněním příspěvku organizátorem a jeho dalším užitím nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob.

2. Organizátor přijímá udělená oprávnění ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených podmínek. Veškeré příspěvky jsou vlastnictvím organizátora.

3. V případě, že se výše uvedené prohlášení soutěžícího ukáže v kterékoli své části nepravdivé, je soutěžící povinen organizátorovi uhradit vzniklou škodu včetně ušlého zisku a veškerých dalších nákladů organizátora vynaložených při vymáhání jeho práv.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.

3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Ceny soutěže

Ceny

A) Kategorie: Hlasování návštěvníků
1. Cena: Poukázka na nákup v hodnotě 250,- Kč
Poukázka na úplatnění slevy v hodnotě 250,- Kč v e-shopu www.sportpeak.cz

2. Cena:
Poukázka na nákup v hodnotě 150,- Kč
Poukázka na úplatnění slevy v hodnotě 150,- Kč v e-shopu www.sportpeak.cz

3.
Cena: Poukázka na nákup v hodnotě 50,- Kč
Poukázka na úplatnění slevy v hodnotě 50,- Kč v e-shopu www.sportpeak.cz
 

B) Kategorie: Hlasování odborné poroty
1. Cena: Fotoobraz 90x60cm + 30% sleva na další objednávku
Fotoobraz 90x60cm vyhotovený na plátně a napnutý na napínací rám s doručením na adresu výherce.

2. Cena: Fotoobraz 60x40cm + 30% sleva na další objednávku
Fotoobraz 60x40cm vyhotovený na plátně a napnutý na napínací rám s doručením na adresu výherce.

3. Cena: Fotoobraz 40x30cm + 30% sleva na další objednávku
Fotoobraz 60x40cm vyhotovený na plátně a napnutý na napínací rám s doručením na adresu výherce.

Sponzor

Hlasování návštěvníků

1.
2.
3.
1. místo: Zámek Jindřichův Hradec
Zámek Jindřichův Hradec
Zuzana Brodinová
Hlasů: 81
2. místo: Mikulov
Mikulov
Dita Kacerovská
Hlasů: 26
3. místo: Hrad Okoř
Hrad Okoř
Jiří Vestfál
Hlasů: 22

Hlasování poroty

1.
2.
3.
1. místo: Nitriansky hrad
Nitriansky hrad
Bystrík Štefák
2. místo: Orlík
Orlík
Soňa Mašková
3. místo: Křivoklát
Křivoklát
Alena Kanková

Komentář poroty

Celkem bylo do soutěže zařazeno 58 fotografií. Výsledky soutěže budou zveřejněny i v on-line magazínu Sem a Tam 3/2013. Některé Vaše povedené snímky budou použity k nově připravovaným tipům na výlet. Děkujeme za Vaše fotografie a budeme se těšit na další obrázky, sledujte i nadále připravované fotosoutěže.
Měsíčník SEM&TAMProlistujte on-line!

Newsletter

Buďte informováni o novinkách z našeho portálu SEM a TAM

Vybrané zájezdy

Egypt, Marsa Alam
13. 5. - 20. 5.
15.490 Kč - 11 %
Bulharsko, Slunečné Pobřeží
5. 6. - 12. 6.
12.780 Kč - 32 %
Turecko, Side
23. 5. - 6. 6.
20.033 Kč - 39 %
Španělsko, Mallorca
1. 6. - 15. 6.
17.715 Kč - 23 %

Všechny zájezdy

Pro majitele ubytování | NÁVOD - ubytování | Statistiky návštěvnosti | Podpořte nás | Partneři | Reklama | Kontakt | Odkazy