ROZHLEDNY

Trvání od 10.04.2013 do 26.05.2013
rozhledna Valtínov
rozhledna Valtínov
Petra Pechová
Hlasů: 5
Cesta na Ještěd
Cesta na Ještěd
Jakub Pluhař
Hlasů: 1
Míša a jeho závrať na rozhledně :)
Míša a jeho závrať na rozhledně :)
Klára Holečková
Hlasů: 7
Rozhledna na Velké Javorině.
Rozhledna na Velké Javorině.
Jindřich Kůřil
Hlasů: 0
 Rozhledna Strážiště
Rozhledna Strážiště
Bohumila Pospíšilová
Hlasů: 0
Posed
Posed
Štefan Žubretovský
Hlasů: 1
Stradonka
Stradonka
Milan Munzar
Hlasů: 0
Rozhledna Terezka
Rozhledna Terezka
Lenka Koutníková
Hlasů: 2
Rozhledna na Vyžlovce
Rozhledna na Vyžlovce
Lucie Indrová
Hlasů: 67
Indiánská rozhledna - Grand Canyon
Indiánská rozhledna - Grand Canyon
Martin Heš
Hlasů: 0
Házmburk - Zaječí hrad
Házmburk - Zaječí hrad
Růžena Vojtová
Hlasů: 3
Petřínská rozhledna
Petřínská rozhledna
Vendula Nováková
Hlasů: 84
Petřínská
Petřínská
Petr Mašek
Hlasů: 2
Jarník u Písku
Jarník u Písku
Judita Vítková
Hlasů: 10
Rozhledna Velká Buková
Rozhledna Velká Buková
michal kindl
Hlasů: 2
Tolštejn, Lužické hory
Tolštejn, Lužické hory
Václava Slachová
Hlasů: 1
Demanovská vyhlídka
Demanovská vyhlídka
Šárka Rousková
Hlasů: 7
Rozhledna na Pradědu Jeseníky
Rozhledna na Pradědu Jeseníky
Jarka Lažová
Hlasů: 1
Zlatý Chlum...
Zlatý Chlum...
Marta Duchoslavová
Hlasů: 4
Rozhledna Hnědý vrch
Rozhledna Hnědý vrch
Zdeněk Haluska
Hlasů: 1
Rozhledna Háj u Aše
Rozhledna Háj u Aše
David Hácha
Hlasů: 0
Rozhledna Černá hora
Rozhledna Černá hora
Jindřiška Burešová
Hlasů: 0
Schillerova rozhledna
Schillerova rozhledna
Anna Pytlíková
Hlasů: 137
Rozhledna v mlze
Rozhledna v mlze
Jakub Drobný
Hlasů: 1
Babí lom
Babí lom
PaM
Hlasů: 1
Rozhledna Staříč
Rozhledna Staříč
Ilona Hromádková
Hlasů: 9
Děčínský Sněžník
Děčínský Sněžník
Jitka Peterková
Hlasů: 2
Rozhledna Jedlová
Rozhledna Jedlová
Jaroslava Vrabcová
Hlasů: 10
Vlčí hora
Vlčí hora
Vyskočil Zdeněk
Hlasů: 13
Na hlídce
Na hlídce
Jitka Helisová
Hlasů: 57
Pípalka
Pípalka
Pavla Drdlová
Hlasů: 3
Trochu jiný pohled...
Trochu jiný pohled...
Martina Kašparová
Hlasů: 7
Terezka
Terezka
Jan Kalina
Hlasů: 2
Pohled z jedné z vyhlídek na Pravčickou Bránu
Pohled z jedné z vyhlídek na Pravčickou Bránu
PAvel Šmejkal
Hlasů: 2
Rozhledna Sněžník
Rozhledna Sněžník
Landová Hana
Hlasů: 13
Petřín
Petřín
Pavla Klugová
Hlasů: 15
Rozhledna Kuníček
Rozhledna Kuníček
Soňa Mašková
Hlasů: 9
Biskupská kupa
Biskupská kupa
Zbyněk Klobouk
Hlasů: 2
rozhledna Kozákov
rozhledna Kozákov
Monika Nyklová
Hlasů: 0
Velká Deštná
Velká Deštná
Kurková Martina
Hlasů: 16
Pohled z rozhledny a její  stín
Pohled z rozhledny a její stín
Veronika Šmídová
Hlasů: 79
Rozhledna na Moravě (Bořetice - Kraví hora )
Rozhledna na Moravě (Bořetice - Kraví hora )
Pavel Tomaides
Hlasů: 0
Rozhledna v plzeňském Dinoparku
Rozhledna v plzeňském Dinoparku
Marcela Padalíková
Hlasů: 3
Kopanina
Kopanina
Lucie Juřicová
Hlasů: 2

Přidat foto do soutěže

Tato soutěž neprobíhá.

Pravidla soutěže

Zadání

Zapojte se do fotosoutěže na téma - ROZHLEDNY a vyhrajte fotoobrazy vyrobené na zakázku. Hlasování je rozděleno do dvou kategorií (viz.pravidla).

Pravidla

Soutěž o nejhezčí snímek na téma „ROZHLEDNY“

Trvání soutěže: soutěž probíhá od 10.4.2013 do 26.5.2013
Soutěž probíhá na webových stránkách www.sematam.cz

Jednoduchý postup, jak se zúčastnit soutěže:

1. Vložte soutěžní fotografii nebo ilustraci - minimální rozlišení 0.5 Mpx (přibližně odpovídá rozlišení 800 × 600)
vyplňte jednoduchý registrační formulář (název fotografie, popis, autor, email, telefonní číslo).
Účastník soutěže je oprávněn v rámci dané soutěže vložit pouze jednu soutěžní fotografii. Může se však účastnit více soutěžních kol. Fotografie před nahráním prochází schvalovacím procesem. Podrobné informace v bodě II - Princip soutěže.

2. Hlasovat může uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat pouze jednou.
Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků podle počtu získaných hlasů na webu www.sematam.cz a dále na základě hlasování odborné poroty.
Podrobné informace v bodě II - Princip soutěže.

Všeobecná pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

1. Fotografická soutěž (dále jen „soutěž“) bude probíhat na stránkách www.sematam.cz. Pravidla soutěže sestávají z těchto Všeobecných pravidel soutěže a jejího zadání.

2. Organizátorem soutěže je společnost SEM A TAM s.r.o., se sídlem Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 48, PSČ: 580 01, IČ: 28787226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27367 (dále jen „organizátor“).

3. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby bez omezení věku a různých státních příslušenství. Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) zákonný zástupce. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora.

4. Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit.

5. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o připuštění dané fotografie do soutěže, či o jejím stažení ze soutěže, a to podle vlastního uvážení.

6. Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zejména fotografie, které:
a) budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky,
b) nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech
c) budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy

7. Organizátor neodpovídá za skutečnosti způsobené přenosem e-mailových zpráv. Účastníci berou na vědomí rizika spojená s takovou formou komunikace, včetně omezené možnosti ověření doručení zprávy.

8. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují bez výhrad dodržovat tato pravidla soutěže. Účastník, který uvedl nepravdivé údaje nebo učinil nepravdivé prohlášení ohledně podmínek pro účast v soutěži, odpovídá za veškeré škody, které tímto jeho jednáním vzniknou a je povinen odškodnit a bránit organizátora před případnými následky.

II. Princip soutěže

1. Soutěž

Účastníkem soutěže se stává uživatel, který zašle soutěžní fotografii a vyplní registrační formulář na webu www.sematam.cz. Fotografie je možné vložit po celou dobu soutěžního kola. Soutěžící zároveň musí akceptovat pravidla soutěže. Soutěž začíná a končí dnem uvedeným v zadání soutěže. Zadání soutěže bude zveřejněno na stránkách www.sematam.cz a v časopise vydávaném organizátorem. Ceny této soutěže vyhraje počet soutěžících uvedený v zadání soutěže, a to podle pravidel uvedených tamtéž.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností podle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

2. Soutěžní fotografie

Účastník soutěže je oprávněn v rámci dané soutěže vložit pouze jednu soutěžní fotografii. Fotografii může do soutěže poskytnout pouze skutečný autor fotografie nebo ilustrace, který musí být na vyžádání schopen zaslat její originál (min. 3 Mpix).
Fotografie nahrávejte o minimální rozlišení 0.5 Mpx (přibližně odpovídá rozlišení 800 × 600)
Maximální rozlišení 5 Mpx (přibližně odpovídá rozlišení 2560 × 1920)
Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s bezplatným užitím jím poskytnutých fotografií v souladu s těmito pravidly a dále k prezentaci této soutěže a stránek www.sematam.cz na internetu, v tištěných a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství.
Názvy fotografií nesmí obsahovat jiné znaky než písmena a čísla, následkem může být špatné zobrazení fotografie nebo její nezobrazení.
Fotografie před nahráním prochází schvalovacím procesem.

3. Hlasování

Hlasovat může uživatel pro více fotografií. Pro jednu fotografii je možné hlasovat pouze jednou a to pomocí své e-mailové adresy, na kterou bude odeslán aktivační kód. Po kliknutí na tento kód bude připsán 1 hlas.
Vítězové soutěže budou vybráni na základě hlasování návštěvníků podle největšího počtu získaných hlasů na webu www.sematam.cz a dále na základě hlasování odborné poroty. Pokud dojde na konci hlasování ke shodě počtu hlasů, bude rozhodující čas vložení fotografie do soutěže - dříve přihlášená fotografie do soutěže bude při shodě hlasů vybrána. Po skončení soutěžního kola se vítězové objeví na www.sematam.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže hodnocené (bodované) snímky jiným způsobem, než prostým úsudkem uživatele na základě svého osobního vnímání kvality nebo estetického vjemu, a to zejména v případě podezření z využití automatických technologií pro hlasování (roboti, software pro automatické hlasování, aj.) nebo při hromadném posílání hlasů z jedné IP adresy.

III. Ceny

1. Ceny výhercům soutěže věnuje sponzor soutěže, zajištěný ze strany organizátora, případně subjekt uvedený v zadání soutěže. Organizátor je před předáním ceny oprávněn ověřit, zda byly dodrženy podmínky soutěže ze strany výherce a zjistí-li jejich porušení, je oprávněn výherce ze soutěže vyřadit a cenu předat soutěžícímu, který se umístil na nejbližším místě za výhercem.

2. Výherci soutěže budou vyrozuměni pomocí přihlašovací emailové adresy daného soutěžícího a uvedeného telefonního čísla. Tento email musí být platným emailem. Pokud se nepodaří kontaktovat soutěžícího, bude ze soutěže vyřazen a cena postoupena dalšímu v pořadí.

3. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

4. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži respektive hlasováním každý účastník respektive hlasující souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně po dobu deseti let ode dne zahájení soutěže užít jména a podobizny výherců v souladu s ust. § 12 občanského zákoníku na internetových portálech provozovaných či držených organizátorem soutěže a v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže s tím, že za tímto účelem mohou být pořizovány jejich obrazové záznamy.

2. Každá osoba uvedená v předchozím odstavci, výslovně souhlasí s tím, aby organizátor soutěže zpracovával jí poskytnuté osobní údaje (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro potřeby kontaktu s těmito osobami, jakož i pro informování těchto osob o titulech vydávaných organizátorem soutěže a o jiných nabídkách v souvislosti s těmito tituly. Přihlášením se do soutěže soutěžící dále uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností SEM A TAM s.r.o., jakožto správcem a zpracovatelem za účelem zařazení do databáze a za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení, a to po dobu deseti let souhlasu ode dne zahájení soutěže. Soutěžící uděluje souhlas, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor tímto informuje každou osobu, která poskytla v soutěži své osobní údaje ke zpracování, o jejích právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že každá taková osoba má právo přístupu k těmto údajům a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoli písemným podáním doručeným na adresu sídla organizátora odvolán.

V. Licence

1. Soutěžící zasláním příspěvku a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že

a) je autorem příspěvku, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva k příspěvku bez jakéhokoli omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Soutěžící dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou v příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je podle tohoto příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku.

b) uděluje organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek, jeho název nebo označení autora, práva spojit příspěvek s jiným dílem nebo jej zařadit jej do díla souborného a prezentovat jej na veřejnosti či publikovat na webových stránkách. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Organizátor není povinen licenci využít. Soutěžící dává organizátorovi oprávnění poskytnout licenci v celém rozsahu dále třetím osobám.

c) zveřejněním příspěvku organizátorem a jeho dalším užitím nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob.

2. Organizátor přijímá udělená oprávnění ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených podmínek. Veškeré příspěvky jsou vlastnictvím organizátora.

3. V případě, že se výše uvedené prohlášení soutěžícího ukáže v kterékoli své části nepravdivé, je soutěžící povinen organizátorovi uhradit vzniklou škodu včetně ušlého zisku a veškerých dalších nákladů organizátora vynaložených při vymáhání jeho práv.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

2. Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.

3. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Ceny soutěže

Ceny

A) Kategorie: Hlasování návštěvníků
1. Cena: Poukázka na nákup v hodnotě 250,- Kč
Poukázka na úplatnění slevy v hodnotě 250,- Kč v e-shopu www.sportpeak.cz

2. Cena:
Poukázka na nákup v hodnotě 100,- Kč
Poukázka na úplatnění slevy v hodnotě 100,- Kč v e-shopu www.sportpeak.cz

3.
Cena: Poukázka na nákup v hodnotě 50,- Kč
Poukázka na úplatnění slevy v hodnotě 50,- Kč v e-shopu www.sportpeak.cz
 

B) Kategorie: Hlasování odborné poroty
1. Cena: Fotoobraz 90x60cm + 30% sleva na další objednávku
Fotoobraz 90x60cm vyhotovený na plátně a napnutý na napínací rám s doručením na adresu výherce.

2. Cena: Fotoobraz 60x40cm + 30% sleva na další objednávku
Fotoobraz 60x40cm vyhotovený na plátně a napnutý na napínací rám s doručením na adresu výherce.

3. Cena: Fotoobraz 40x30cm + 30% sleva na další objednávku
Fotoobraz 60x40cm vyhotovený na plátně a napnutý na napínací rám s doručením na adresu výherce.

Sponzor

Hlasování návštěvníků

1.
2.
3.
1. místo: Schillerova rozhledna
Schillerova rozhledna
Anna Pytlíková
Hlasů: 137
2. místo: Petřínská rozhledna
Petřínská rozhledna
Vendula Nováková
Hlasů: 84
3. místo: Pohled z rozhledny a její  stín
Pohled z rozhledny a její stín
Veronika Šmídová
Hlasů: 79

Hlasování poroty

1.
2.
3.
1. místo: Petřínská
Petřínská
Petr Mašek
2. místo: Vlčí hora
Vlčí hora
Vyskočil Zdeněk
3. místo: Rozhledna Háj u Aše
Rozhledna Háj u Aše
David Hácha

Komentář poroty

Celkem bylo do soutěže zařazeno 44 fotografií. Výsledky soutěže budou zveřejněny i v on-line magazínu Sem a Tam 6/2013. Některé Vaše povedené snímky budou použity k nově připravovaným tipům na výlet. Děkujeme za Vaše fotografie a budeme se těšit na další obrázky, sledujte i nadále připravované fotosoutěže. Gratulujeme vítězům.
Měsíčník SEM&TAMProlistujte on-line!

Newsletter

Buďte informováni o novinkách z našeho portálu SEM a TAM

Vybrané zájezdy

Kypr, Protaras
15. 5. - 22. 5.
24.367 Kč - 12 %
Zanzibar
28. 5. - 11. 6.
34.621 Kč - 17 %
Spojené arabské emiráty, Ras Al Khaimah
13. 5. - 27. 5.
75.090 Kč - 25 %
Řecko, Karpathos
4. 6. - 11. 6.
12.990 Kč - 28 %

Všechny zájezdy

Pro majitele ubytování | NÁVOD - ubytování | Statistiky návštěvnosti | Podpořte nás | Partneři | Reklama | Kontakt | Odkazy